Historie

Oe da ut ooit begonnen is

Weette gulder eigenlijk wel oe da karnaval ontstaan is? Awel, da’s ontstaan als vrouwtjeszaterdag. De vrouwen wieren opgesloten en moesten iets beloven.Als ze hun belofte hadden gedaan werden ze losgelaten. Zondags voor de meisjes: de straat werd afgesloten door de jongens en werden de eerste kussen als belofte gewisseld. Maandag opsluiten van de mannen. Dinsdag trokken de zogezegde kerkleiders de straat op om een stevig pintje te drinken.

Dit is zo’n tachtig jaar geleden. Eind van de twintiger jaren kwam er een verbod dat “verkleders”zich niet meer mochten manifesteren van de gemeentelijke overheid.Totdat in 1959 een paar verenigingen het initiatief namen om het karnaval in Kloosterzande te laten geboren worden,ja, er werden vele vergaderingen belegd en de lijsttrekkers voor de gemeenteraadsverkiezingen hadden zelfs de leus: Er komt weer karnaval in Kloosterzande om de begeerde stemmen te winnen.

Tien tot vijftien man gaven zich op om dit feest te organiseren. Er bleef 6 man over en er werd op 11-11-1959 een comité opgericht onder de naam Karnavalscomité kloosterzande, dat bestond uit de volgende leden:

  • Voorzitter: Ben Dumoleijn
  • Secretaris: Rene van Heese van groenendijk
  • Penningmeester: Ries Rademakers
  • Leden:
    • Rene van Heese uit de noordstraat
    • Dees van Kerckhoven
    • Leonard Anné

Om het geringe aantal van 6 personen wat meer uit te breiden, vulde men het tekort aan met narren. Op het tolhuis te Walsoorden werd het karnaval als herboren wicht ten doop gehouden. Onder hevige storm blies de koninklijke Harmonie haar muzikale klanken de ruimte in om deze gebeurtenis feestelijk te omlijsten. Met deze symbolische doop was karnaval in Kloosterzande een feit. De keuze om deze optocht op dinsdag te laten vertrekken bleek een goede keus te zijn gezien de huidige belangstelling en wijde bekendheid. Rene van Heese uit de Noordstraat was de eerste Prins der Kloorianen en droeg de naam Prins Kloris den eerste.

Op 24 februari 1971 werd carnavalscomité Kloosterzande omgedoopt tot carnavalsstichting de Kloorianen ,onder deze naam wordt tot op de dag van vandaag nog steeds karnaval gevierd op Kloosterzande.Dat het karnaval in kloorianenland uit zou groeien zoals het nu is hadden de toenmalige leden niet durven en kunnen dromen.